Senarai Tugas Pesuruhjaya Daerah - PENGAKAP JOHOR

BERITA SEMASA

Mar 21, 2009

Senarai Tugas Pesuruhjaya Daerah

Tugas Am

Bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Negeri dan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia, dengan kerjasama Majlis Pengakap Daerah di mana perlu untuk perkembangan, kemajuan, kebajikan, dan latihan ahli dan pemimpin daerah selaras dengan "prinsip, Organisasi dan Peraturan Persekutuan Pengakap Malaysia.

Tugas Khas

1. Untuk memberi sokongan, bimbingan dan nasihat kepada kumpulan-kumpulan Pengakap di daerahnya dalam bidang-bidang kuasa berikut;

a. penyediaan rancangan-rancangan untuk memenuhi objektif, tujuan, matlamat, visi, dan misi Persekutuan Pengakap Malaysia.
b. perkembangan pergerakan Pengakap
c. program muda-remaja dan aktiviti latihan
d. harta dan pentadbiran
e. latihan pemimpin
f. pentadbiran kakitangan
g. pemasaran dan promosi pergerakan Pengakap

2. Menggalakan kemajuan kumpulan-kumpulan Pengakap dalam daerah supaya setiap muda-remaja berpeluang mengambil bahagian.
3. Menyelia secara am aktiviti kumpulan-kumpulan Pengakap dalam daerah Pengakap dan memastikan jawatankuasa kumpulan menyokong cadangan dan menerima laporan pencapaian mereka.
4. Bersama-sama dengan pemimpin kumpulan menilai pencapaian kumpulan.
5. Menyiasat dan menyelesaikan perselisihan di antara ahli-ahli pergerakan .
6. Memastikan jawatankuasa pengurusan ditubuhkan bagi setiap kem atau kawasan aktiviti di dalam daerah dan bertindak sebagai penasihat bagi jawatankuasa pengusrusan.
7. Bekerjasama dan menjaga hubungan baik dengan lain-lain pertubuhan belia, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Persatuan Pandu Puteri, Persaudaraan BP, dan pemimpin masyarakat amnya.
8. Memastikan semua jawatankuasa kumpulan hadir semasa perlantikan Pemimpin Kumpulan sebagai suatu yang diutamakan.
9. Melawat kumpulan-kumpulan dan memberi nasihat tentang cara menjalankan aktiviti sebagaimana yang tercatat di dalam "Scouting for Boys", P.O.R. dan buku panduan Pengakap yang lainnya.
10. Menilai pengujian sebarang lencana dan berkuasa menarik balik lencana atas sebab-sebab yang munasabah.
11. Menjalankan perkara-perkara yang tercatat seperti perkara 124 Dasar, Organisasi dan Peraturan. Persekutuan Pengakap Malaysia.
12. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pesuruhjaya Negeri.

No comments: