Filem Jungle Book 2016 terbitan Disney - PENGAKAP JOHOR

Mar 31, 2016

Filem Jungle Book 2016 terbitan Disney


Kaitan The Jungle Book dan Pengakap. Lord Baden-Powell (Pengasas ilmu pengakap) meminta izin rakannya Rudyard Kipling(Penulis buku The Jungle Book) untuk menggunakan watak penceritaan dalam Jungle Book sebagai asas ilmu pengakap Kanak-kanak. Setelah mendapat izin rakannya, Baden-Powell menulis sebuah buku baharu berjudul Handbook The Wolf Cub, untuk Pengakap Kanak-kanak. Pada tahun 1917, ahli-ahli Pengakap Kanak-kanak dikenali sebagai Wolf Cubs. Dalam tahun 1960-an dan kemudian, konsep Wolf Cub banyak digunapakai dalam organisasi. Sebab itu, dalam ilmu pengakap kanak-kanak ada watak akela yang asalnya adalahh ketua serigala. Dalam tarian hutan dalam ilmu pengakap terdapat tarian kaa(ular lapar), tarian baloo.https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jungle_Book_and_Scouting
https://youtu.be/WtR9tqPa48s


No comments: