Hari Pengasas Pengakap Sedunia 2018 ; Pengakap Johor - PENGAKAP JOHOR

BERITA SEMASA

Feb 22, 2018

Hari Pengasas Pengakap Sedunia 2018 ; Pengakap JohorHari Pengasas Pengakap Sedunia. Daerah-daerah dalam Persekutuan Pengakap Negeri Johor turut menyambut ulang tahun kelahiran Lord Baden Powell....Pengasas Ilmu Kepengakapan yang matlamatnya melahirkan insan yang berdikari mengikut persetiaan dan 10 undang-undang pengakap yang telah digariskan.


Founders' Days
Worldwide in nearly all Scout associations, Founders' Day is celebrated on 22 February, the birthday of Robert Baden-Powell, 1st Baron Baden-Powell (born in 1857), the founder of Scouting, and coincidentally also of his wife Olave Baden-Powell (born in 1889).https://en.wikipedia.org/wiki/Scouts%27_Day