LENCANA KEMAHIRAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA - PENGAKAP JOHOR

Jul 30, 2010

LENCANA KEMAHIRAN PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Negara bertarikh 10 Julai 2010 bertempat di Rumah B-P, Kuala Lumpur telah memutuskan supaya penggunaan
Lencana Kemahiran Pengakap (Edisi Baru)
telah DIBENARKAN untuk diguna pakai bagi ujian-ujian
Skim Latihan Pengakap Kanak-kanak/ Muda/ Remaja/ Kelana.

Ruj. Surat PPM-2(468)/2010 bertarikh : 21 Julai 2010

No comments: