PERTANDINGAN DEN INSPIRASI KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP - PENGAKAP JOHOR

BERITA SEMASA

Dec 30, 2017

PERTANDINGAN DEN INSPIRASI KETUA PESURUHJAYA PENGAKAP


Inisiatif mewujudkan pertandingan ini merupakan satu permulaan untuk mengiktiraf  kesungguhan serta proaktif kumpulan pengakap memacu aspirasi minda serta inovasi yang berteras kepengakapan berkualiti. Elimen serta penerapan latihan sistem patrol atau sekawan turut memupuk ahli pengakap menjiwai nilai tanggungjawab, kerajinan, berdikari, dan bekerjasama dalam pembentukan masyarakat holistik.

Jangka masa : Januari – Mei
Tempat : Den kumpulan masing-masing
Bayaran : Percuma
Sasaran : Semua Den yang menepati kriteria dicalonkan.

Maklumat lanjut hubungi Tn Hj Ramli 017-3817376